Mistisme Gurindam 12 Raja Ali Haji - LELAKI ZENITH
News Update
Loading...

Monday, May 4, 2020

Mistisme Gurindam 12 Raja Ali Haji

Isak Haryy Project (Thumbnail)
Ini Gurindam 12 Raja Ali Haji. Ditulis tahun 1847. Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad 19 keturunan Bugis dan Melayu. Dia terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa; buku yang menjadi standar bahasa Melayu

Gurindam (Mistis) 12 Raja Ali Haji


Raja Ali Haji 1.

INILAH GURINDAM PASAL YANG PERTAMA
Barang siapa yang tiada memegang agama
Segala-gala tiada boleh dibilangkan nama
Barang siapa mengenal yang empat
Maka yaitulah orang yang ma'rifat
Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegaklah tiada ia menyalah
Barang siapa mengenal diri
Maka telah mengenal Tuhan yang bahri
Barang siapa mengenal dunia
Tahulah ia barang yang teperdaya

2. INILAH GURINDAM PASAL YANG KEDUA
Barang siapa mengenal yang tersebut
Tahulah ia makna takut
Barang siapa meninggalkan sembahyang
Seperti rumah tiada bertiang
Barang siapa meninggalkan puasa
Tidaklah mendapat dua termasa
Barang siapa meninggalkan zakat
Tiadalah hartanya beroleh berkat
Barang siapa meninggalkan haji
Tiadalah ia menyempurnakan janji

3. INI GURINDAM PASAL YANG KETIGA
Apabila terpelihara mata
Sedikitlah cita-cita
Apabila terpelihara kuping
Khabar yang jahat tiadalah damping
Apabila terpelihara lidah
Niscaya dapat daripadanya faedah
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
Daripadanya segala berat dan ringan
Apabila perut terlalu penuh
Keluarlah fi’il yang tiada senonoh
Anggota tengah hendaklah ingat
Disitulah banyak orang yang hilang semangat
Hendaklah peliharakan kaki
Daripada berjalan yang membawa rugi

4. INI GURINDAM PASAL YANG KEEMPAT
Hati itu kerajaan di dalam tubuh
Jikalau zalim segala anggota pun rubuh
Apabila dengki sudah bertanah
Datanglah daripadanya beberapa anak panah
Mengumpat dan memuji hendaklah pikir
Di situlah banyak orang yang tergelincir
Pekerjaan marah jangan dibela
Nanti hilang akal di kepala Jika sedikit pun berbuat bohong
Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung
Tanda orang yang amat celaka
Aib dirinya tiada ia sangka
Bakhil jangan diberi singgah
Itulah perompak yang amat gagah
Barang siapa yang sudah besar
Janganlah kelakuannya membuat kasar
Barang siapa perkataan kotor
Mulutnya itu umpama ketor
Dimana tahu salah diri Jika tidak orang lain yang berperi
Pekerjaan takbur jangan direpih Sebelum mati didapat juga sepih

5. INI GURINDAM PASAL YANG KELIMA
Jika hendak mengenal orang berbangsa
Lihatlah kepada budi dan bahasa
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
Sangat memeliharakan yang sia-sia
Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia
Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tidaklah jemu
Jika hendak mengenal orang yang berakal
Di dalam dunia mengambil bekal
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai

6. INI GURIDAM PASAL YANG KEENAM
Cari olehmu akan sahabat
Yang boleh dijadikan obat
Cahari olehmu akan guru
Yang boleh tahukan tiap seteru
Cari olehmu akan isteri
Yang boleh menyerahkan diri
Cahari olehmu akan kawan
Pilih segala orang yang setiawan
Cahari olehmu akan ‘abdi
Yang ada baik sedikit budi

7. INI GURINDAM PASAL YANG KETUJUH
Apabila banyak berkata-kata
Disitulah jalan masuk dusta
Apabila banyak berlebih-lebihan
Itulah tanda hampirkan duka
Apabila kita kurang siasat
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat
Apabila anak tidak dilatih
Jika besar bapanya letih
Apabila banyak mencela (mencacat?) orang
Itulah tanda dirinya kurang
Apabila orang yang banyak tidur
Sia-sia sahajalah umur
Apabila mendengar akan khabar
Menerimanya itu hendaklah sabar
Apabila mendengar akan aduan
Membicarakannya itu hendaklah cembutuan
Apabila perkataan yang lemah lembut
Lekaslah segala orang mengikut
Apabila pekerjaan yang amat benar
Tidak boleh orang berbuat honar

8. INI GURINDAM PASAL YANG KEDELAPAN
Barang siapa khianat akan dirinya
Apalagi kepada lainnya
Kepada dirinya ia aniaya
Orang tu jangan engkau percaya
Lidah suka membenarkan dirinya
Daripada yang lain dapat kesalahannya
Daripada memuji diri hendaklah sabar
Biar daripada orang datangnya khabar
Orang yang suka menampakkan jasa
Setengah daripada syirik mengaku kuasa
Kejahatan diri sembunyikan
Kebaikan diri diamkan
Ke’aiban orang jangan dibuka
Ke’aiban diri hendaklah sangka

9. INI GURINDAM PASAL KESEMBILAN
Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan
Bukannya manusia yaitulah syaitan
Kejahatan seorang perempuan tua
Itulah iblis punya punggawa
Kepada segala hamba-hamba raja
Disitulah syaitan tempatnya manja
Kebanyakan orang yang muda-muda
Disitulah syaitan tempat bergoda
Perkumpulan laki-laki dengan perempuan
Disitulah syaitan punya jamuan
Adapun orang tua(h) yang hemat
Syaitan tak suka membuat sahabat
Jika orang muda kuat berguru
Dengan syaitan jadi berseteru

10 INI GURINDAM PASAL KESEPULUH
Dengan bapa jangan durhaka
Supaya Allah tidak murka
Dengan ibu hendaklah hormat
Supaya badan dapat selamat
Dengan anak janganlah lalai
Supaya boleh baik ke tengah balai
Dengan kawan hendaklah adil
Supaya tangannya jadi kapil

11 INI GURINDAM PASAL KESEBELAS
Hendaklah berjasa
Kepada yang sebangsa
Hendaklah jadi kepala
Buang perangai yang cela
Hendaklah jadi kepala
Buang perangai yang cela
Handaklah memegang amanat
Buanglah khianat
Hendaklah marah
Dahulukan hujjah
Hendaklah dimalui
Jangan memalui
Hendaklah ramai
Murahkan perangai

12 INI GURINDAM PASAL KEDUABELAS
Raja mufakat dengan menteri
Seperti kebun berpagar duri
Betul hari kepada raja
Tanda jadi sebarang kerja
Hukum ‘adil atas rakyat
Tanda raja beroleh ‘inayat
Kasihkan orang yang berilmu
Tanda rahmat atas dirimu
Hormat akan orang yang pandai
Tanda mengenal kasa dan cindai
 Ingatkan dirinya mati
 Itulah asal berbuat bakti
Akhirat itu terlalu nyata
Kepada hari yang tidak buta

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done